Dobro dla Ludzkości

Darmo.otrzymaliscielogo.video.ecoeurope

http://video.ecoeurope.eu

 

 

logo.dom.ecoeurope

http://dom.ecoeurope.eu

 

 

logo.dar

http://dar.ecoeurope.eu

 

 

ecoeurope.mini

http://www.ecoeurope.eu

 


 

Ciekawostki:

” KAIZEN?  to stan, w którym nigdy nie jest się zadowolonym ze status quo, nigdy niekończące się dążenie do doskonalenia, które rozpoczyna się od rozpoznania problemów. KAIZEN opiera się na wrodzonym ludzkim przekonaniu, że zasługujemy na to, by nasze życie było coraz lepsze ” Masaaki Imai ” KAIZEN ” str. 9

Ciekawostki:

” Nie będzie postępu, jeśli cały czas będziesz robił wszystko tak samo”

Ciekawostki:

” Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza!
Kiedy myśl w twojej głowie, jako iskra w chmurze,
Zabłyśnie niewidzialna, obłoki zgromadza,
I tworzy deszcz rodzajny lub gromy i burze ”
Adam Mickiewicz Dziadów cz.III, Prolog,154

Ciekawostki:

” Jeśli jest coś, co możesz zrobić, albo Ci się śni, że możesz, zacznij to robić. W śmiałości tkwi geniusz, potęga i magia” Johann Wolfgang von Goethe

Ciekawostki:

” Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego chcesz ” George Bernard Shaw

Ciekawostki:

” Wiedza o innych to mądrość, znajomość siebie to oświecenie ” Lao – Tzu

Ciekawostki:

” Co miesiąc wprowadzamy ulepszenia, bo Piękno to Nasza Pasja ” Jaro
” Tworzyć samowystarczalne przestrzenie życiowe dla rodzin ” Jaro

 

Słowa Ziarnem:

” I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma ” – Obj. 21:1

Słowa Ziarnem:

Wypocona Wieloletnim Życiem Prawda Ujęta w Słowa przez Żyda Pawła z Tarsu w Liście do Koryntian:

LIST DO KORYNTIAN 1-13

1  Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.
2  Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił a miłości bym nie miał, byłbym niczym.
3  I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał.
4  Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą;
5  nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
6  nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
7  Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
8  Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.
9  Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.
10  Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe.
11  Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12  Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
13  Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy: z nich zaś największa jest miłość.

Słowa Ziarnem:

W 22 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus został zapytany: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? Odpowiedział:

Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy. (Mt 22,37-40)

Jezus Chrystus z Nazaretu Syn Boga Żywego

Słowa Ziarnem:

Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?
Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.

Słowa Ziarnem:

1  Na początku było Słowo,a Słowo było u Boga,i Bogiem było Słowo.
2  Ono było na początku u Boga.
3  Wszystko przez Nie się stało,a bez Niego nic się nie stało,co się stało.
4  W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
5  a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
6  Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię.
7  Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
8  Nie był on światłością, lecz [posłanym], aby zaświadczyć o światłości.
9  Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
10  Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
11  Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
12  Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego –
13  którzy ani z krwi,ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
14  A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

 

 

Pierwszy.Kraj

Zakaz.banki

Wiedza.informacja